Inom ramen för nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020 är SFM inbjuden till en workshop såsom branschföreträdare. Syftet med workshopen är att ta del av kunskaper och önskemål för en ändamålsenlig riskbedömning på området.