Halvårsmöte inom Bipar med representanter från samtliga Biparmedlemmar.