Sfm:s VD Karin Lindblad föreläser om Ökad självreglering vs. lagstiftning

  • Hur kan försäkringsförmedlarbranschen bli mer tydlig och transparent med ett fokus på ökat konsumentskydd?
  • Vad kan branschen göra för att hantera intressekonflikter?
  • Exempel på åtgärder som leder till ökad självreglering
    Läs hela programmet här >>