SFM deltar för att diskutera Mifid 2 och IDD-regelverket i syfte att påverka att inga strängare regler införs i svensk lagstiftning.