SFM

Länk för att logga in och köpa utbildningar eller komma till dina köpta utbildningar

Utbildningar på InsureEd för 2019.

Kunskapsuppdateringar Liv resp Sak 2019 finns att tillgå sedan 30 april.

Årslicenserna Liv resp Sak 2019 kommer att finnas att tillgå under maj/juni.
Vi återkommer i nyhetsbrev med info om exakta datum.

Här kan du läsa mer om InsureEd >>

Nedan är exempel på utbildningar. Fler kommer under året.

Hör av dig till oss om du vill ha skräddarsydd utbildning efter er verksamhet.

 

                                                                                    Pris SFM-medlem             Pris för övriga/ej SFM-medlem

Kunskapsuppdatering Liv, inför InsureSec-test                  1.495 kr                            1.995 kr
Kunskapsuppdatering Sak, inför InsureSec-test                 1.295 kr                            1.795 kr

Årslicens Livförmedling, inför InsureSec-test

InsureSec – Årslicens Sakförmedling

Avancerad rådgivning, inför InsureSec-test

Försäkringsdistributörens roll & ansvar                                 995 kr                                995 kr
Åtgärder mot penningtvätt                                                     695 kr                                695 kr

 

  • Priser exkl. moms