SFM

Länk för att logga in och köpa utbildningar eller komma till dina köpta utbildningar

Utbildningar på InsureEd för 2019

Kunskapsuppdateringar Liv, Sak och Personskador 2019 finns att tillgå på portalen. 

Årslicens Sak 2019 kommer att finnas att tillgå under augusti.
Årslicens Liv och Personskador 2019 – var god kontakta henrik.fredrikson@sfm.se eller 076-140 9543.

 

Här kan du läsa mer om InsureEd >>

Nedan är exempel på utbildningar. Fler kommer under året.

Hör av dig till oss om du vill ha skräddarsydd utbildning efter er verksamhet.

 

                                                                                    Pris SFM-medlem             Pris för övriga/ej SFM-medlem

Kunskapsuppdatering Liv, inför InsureSec-test                  1.495 kr                            1.995 kr
Kunskapsuppdatering Sak, inför InsureSec-test                 1.295 kr                            1.795 kr

Försäkringsdistributörens roll & ansvar                                 995 kr                                995 kr

  • Priser exkl. moms

Prisuppgifter gällande Årslicens Liv, Sak och Personskador 2019 kontakta henrik.fredrikson@sfm.se, 076-140 9543.