Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Försäkringsförmedlare är oftast specialiserade inom person- eller skadeförsäkring, men kan också ha tillstånd att förmedla alla slags försäkringar eller endast några försäkringsklasser.

Vissa förmedlare har även tillstånd att förmedla och lämna investeringsrådgivning om fondandelar.

På Finansinspektionens hemsida kan du kontrollera att försäkringsförmedlaren du anlitar har tillstånd för den kategori av försäkringar som rådgivningen omfattar.

Till FI:s företagsregister >>