Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Försäkringsförmedlare är oftast specialiserade inom liv- och/eller sakförsäkring, men kan också ha tillstånd att förmedla några eller flera typer av försäkringsklasser.

På Finansinspektionens hemsida kan du kontrollera att försäkringsförmedlaren du anlitar har tillstånd för den kategori av försäkringar som rådgivningen omfattar.

Till FI:s företagsregister >>