Som medlem i SFM har du möjlighet att ta del av en rad erbjudanden och tjänster.

Manual om försäkringsförmedling

I och med försäkringsförmedlarlagens ikraftträdande har kraven på förmedlarkåren ökat. För att underlätta för förmedlarna i deras arbetet med att uppfylla lagens krav har medlemmar i SFM tillgång till en ”Manual om försäkringsförmedling”.

Manualen innehåller, förutom tydliga instruktioner om gällande lagstiftning, även mallar som t ex:

1.  Rådgivningsdokumentation (företag och konsument)
2.  Etiska riktlinjer
3.  Penningtvättsinstruktion
4.  Klagomålsinstruktion
5.  Riktlinjer finansiell rådgivning

Manualen innehåller också en checklista som kan användas för att kontrollera att kraven är uppfyllda. Manualen uppdateras regelbundet och SFM bevakar och informerar medlemmarna om förändringar i lagar och föreskrifter. Vi som arbetar på SFM:s kansli är också behjälpliga med att per telefon besvara frågor inom de områden som berörs i manualen.

Utbildning/InsureEd

SFM vill bidra till att öka kunskapsnivåerna i förmedlarbranschen och långsiktigt öka konsumenternas trygghet. Som ett led i detta har SFM en nya plattform, InsureEd, som ger medlemmarna möjlighet att tillgodogöra sig kvalitativ utbildning till fördelaktiga priser.

SFM har möjlighet att vid lagändringar, där krav på obligatorisk test kan komma att krävas, erbjuda kunskapstester till förmånliga medlemspriser.

Avtalsmallar

Som medlem i SFM har du tillgång till ett antal mallar, däribland en mall för Uppdragsavtal mellan försäkringsförmedlare och kund (företag och konsument).

Fullmaktsformulär

I samråd med försäkringsbranschen i övrigt har SFM tagit fram fullmaktsformulär att användas i förmedlarens arbete.

Löpande information

SFM deltar aktivt i samarbeten med den svenska, nordiska och internationella försäkringsmarknaden. Något som kommer medlemmarna till del i form av löpande information på SFM:s hemsida och via medlemsmejl.

Ansvarsförsäkring och excessförsäkring (sak)

Via SFM har medlemmarna tillgång till ansvarsförsäkring och excessförsäkring till förmånliga premier.