Medlemsavgifter för 2020


Avgift för bolaget

Inträdesavgift:  1 000 kr (engångsavgift)

Medlemsavgift:  5 300 kr (årlig avgift)

 

Avgift för förmedlare

Medlemsavgift:  3 600 kr/förmedlare (årlig avgift)

 

För de bolag som omsätter mer än 10 MSEK/år tillkommer en omsättningsavgift.
Läs mer om avgifterna här >>

 


Obs! att debitering av medlemsavgifterna endast görs en gång per år. I början av medlemsåret görs en avstämning av antalet förmedlare som har tillstånd hos Finansinspektionen och medlemsbolaget blir debiterade för dessa. Under medlemsåret görs inga justeringar av avgifterna vare sig det nyanställs förmedlare eller om förmedlare slutar.