För nytt bolag krävs att båda ansökningarna skickas in. Varje verksam förmedlare i bolaget som innehar tillstånd hos FI ska fylla i ansökan för förmedlare.

Blanketterna kan fyllas i direkt på datorn, skrivas ut och undertecknas och därefter skannas in och mejlas till info@sfm.se