SFM är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares erfarenheter och kunskap.

För att säkerställa en förmedlarens bakgrund skickar SFM ut nya medlemsansökningar på remiss till befintliga medlemmar för att inhämta synpunkter på den som ansöker om att bli medlem. Därefter är det SFM:s styrelse som beslutar om ett företag eller en individ kan bli medlem. Hos SFM kan du inte bli medlem om du är anknutet ombud till ett försäkringsbolag och därmed inte kan förmedla fler olika bolags produkter. I Sverige finns idag cirka 2 500 försäkringsförmedlare som uppfyller kraven för att vara medlem hos SFM och av dessa är 1 800 förmedlare medlemmar. Cirka 70 % av de fristående försäkringsförmedlarna är således SFM-medlemmar.

En försäkringsförmedlare agerar på kundens uppdrag och ska ge kunden lämpliga och väldokumenterade råd. Det innebär att förmedlaren ska gå igenom kundens specifika förutsättningar och behov, dokumentera dessa och därefter ge råd utifrån kundens situation. Skälen för rådet ska alltid dokumenteras. En förmedlare kan arbeta på olika sätt, där det vanligaste är att förmedlaren analyserar flera olika försäkringsbolags produkter.

Här kan du söka bland SFM:s medlemmar för att hitta en sak- eller livförmedlare nära dig.

Hitta ett förmedlarbolag

Org. nr556533-8471
Medlemsnr
OrtOsby
InriktningFonder, Liv
KontaktJörgen Rydén

Postadress

BOX 61, 283 33

Besöksadress

Köpmannagatan 2

AB Försäkringsfinans i Umeå AB

Org. nr556525-1807
Medlemsnr2224
OrtUMEÅ
InriktningFonder, Liv
KontaktMats Orring

Postadress

Magasinsgatan 5
903 27 UMEÅ

Åberg & Partners Kapitalförvaltning AB

Org. nr556916-5961
Medlemsnr379
OrtSäter
InriktningFonder, Liv
KontaktMattias Åberg

Postadress

Verkstadsgatan 14
783 31 Säter

Besöksadress

Verkstadsgatan 14

ACCEPTOR Försäkringsmäkleri AB

Org. nr556438-0128
Medlemsnr021
OrtMALMÖ
InriktningSak
KontaktOlof Obrant

Postadress

Vårgatan 10 A
212 18 MALMÖ