I dag välkomnar vi Per Johan Gidlund som ny jurist här på SFM!

Per Johan kommer närmast från tjänsten som Ansvarig Governance, Länsförsäkringar Fondliv AB. Han har tidigare arbetat som Senior Compliance Officer på Länsförsäkringar AB och innan dess arbetat på KPMG som regelverksstöd för försäkringsförmedlare och försäkringsbolag.

Per Johan:s kontaktuppgifter är:
perjohan.gidlund@sfm.se
073-662 7332