SIMPT lanserar uppdaterad grundläggande kundkännedomsvägledning Mars 2019

Svenska Institutet Mot Penningtvätt (SIMPT) har i dagarna presenterat en ny grundläggande kundkännedomsvägledning, se länk >>

Det är en uppdaterad version av den ursprungliga versionen som lanserades under hösten 2017 strax efter det fjärde penningtvättsdirektivet hade börjat gälla.

Vägledningen är framtagen i samarbete mellan olika branschorganisationer inom den finansiella sektorn, däribland SFM. Syftet med vägledningen är framförallt att ta fram förslag på hur man kan tolka och tillämpa gällande penningtvättslagstiftning med tillhörande föreskrifter. Det är upp till var och en att avgöra, utifrån sin egna verksamhet, om och i vilken omfattning som vägledningen ska tillämpas i respektive företags verksamhet.