För att stärka och underlätta de finansiella företagens arbete med att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering har sju branschorganisationer inlett ett samarbete under namnet Svenska Institutet mot Penningtvätt, SIMPT.

Samarbetet består i att ta fram en vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

 

Läs pressmeddelandet här >>