Artikel ur Risk & Försäkring idag:

”Karin Lindblad, vd för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, väntar på ett tydligt klargörande av skillnaden mellan försäkringsförmedling och investeringsrådgivning. Det sa hon när hon talade på Mifid 2-seminariet igår med Fond & Bank som arrangör.

– Det hoppas jag kommer att klargöras i den departementsskrivelse som kommer i januari 2017. Blir gränsdragningen mer tydlig kan även försäkringsgivare bättre överblicka risken när de ställer ut ansvarsförsäkringar, sa Karin Lindblad.

Hon sa att regeringen har antytt att vissa Mifid 2-regler ska tillämpas på försäkringsförmedling. Karin Lindblad tycker att det är viktigt att beakta skillnaderna mellan IDD och Mifid 2 och hon vill inte att Mifid 2 ska smetas ut på försäkringsförmedlarna.

– Det kommer att bli mycket tufft för de mindre förmedlarna ute i landet att anpassa sig till Mifid 2.

Hon sa vidare att det kan komma krav på värdepapperstillstånd för de som säljer finansiella instrument.

– Däremot ser vi gärna att de som förmedlar fondandelar kommer att ligga inom förmedlartillståndet, säger Karin Lindblad”