Från den 1 september i år krävs skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning.

Detta gäller när det är näringsidkaren som tar telefonkontakt med konsument.

Skriftliga accepten efter samtal kan till exempel göras via e-post.

Regeln finns nu införd i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen).

Tidigare gällde detta bara för PPM. Nu gäller det alla slags varor och tjänster som omfattas av Distansavtalslagen, dvs även försäkringsprodukter. Ett argument för denna ändring är att en konsument genom skriftlighetskravet får större möjlighet att överväga sitt beslut innan denne blir bunden av ett avtal.

Här är betänkandet >>

Här är propositionen >>

Senaste versionen av Distansavtalslagen >>