SFM:s svar på remissen En ny lag om försäkringsdistribution Ds 2017:17

Remissvar angående Ds 2017:13, Skadeståndets bestämmelse vid finansiell rådgivning