Här kan du läsa Remissvaret från SFM på föreskrifter om försäkringsdistribution >>