SFM:s dataskydds- och IT-policy
SFM har tagit fram en policy för implementering av GDPR för föreningens verksamhet.

Den hittar du här >>