SFM står bakom en konkurrensutsatt finansiell marknad med ett fullgott konsumentskydd och därför är föreningen angelägen att lämna följande remissvar. Den nordiska och svenska fondmarknaden är unik, inte bara inom EU utom i världen. En stor andel av svenskarna använder fonder för sitt sparande, såväl för privat sparande som i tjänstepensioner. De har en mångfald av fonder att välja på från ett stort antal fondbolag. Premiepensionssystemet har skapat förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på fondmarknaden genom att det har varit tillgängligt för utmanare och innovationer. Tillsammans med våra nordiska grannar har svenskarna därför under flera decennier kunnat göra investeringar genom fonder som gynnat svenska och internationella företag, infrastruktur och stater.

Läs hela remissvaret här>>>