SFM har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubricerade remiss. Som representant för 1850 stycken försäkringsförmedlare är frågan om ansvarsförsäkring givetvis viktig för SFM. Förändringen av det grundläggande ansvarsbeloppet har varit förutsedd sedan november 2019 och SFM deltog i arbetet med det genom vår europeiska medlemsorganisation BIPAR. Vad gäller förändringarna som Finansinspektionen har mandat att införa önskar SFM mer förutsebarhet för branschen för anpassning av försäkringsvillkor. Förändringarna i materiellt hänseende har SFM inget att invända mot.

Läs hela remissvaret här>>>