Jurist – placeringsort Stockholm

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) söker en driven och ansvarstagande jurist med erfarenhet av försäkringsdistribution. Rollen rapporterar till VD och är placerad på vårt kansli i centrala Stockholm.

Som jurist hos SFM erbjuds du ett varierande arbete med både stora och små frågor vilket kräver självständighet, egen drivkraft och god kunskap inom ett antal rättsområden.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta nära SFMs VD i det juridiska arbetet och bereda frågor av allehanda juridisk natur med fokus på försäkringsdistribution. Du kommer att arbeta med en bred palett av juridiska ämnen såsom associationsrättsliga frågor och försäkringsdistribution, försäkringsjuridik, GDPR och penningtvätt. Den röda tråden i arbetsuppgifterna är att förenkla för våra medlemmar – från att omvärldsbevaka och ta fram information till våra medlemmar om relevant information från EU, till att utveckla praktisk vägledning för förmedlarnas vardag.

Regleringstakten är hög i branschen och det är viktigt att SFM arbetar för ändamålsenliga regelverk som är proportionerlig för våra medlemmar i relation till risker utan att göra avkall på ett högt konsumentskydd. Detta gör vi genom analys och yttranden över lagstiftningsärenden både på svensk och europeisk nivå. För SFM är det även centralt att verka i våra medlemmars intresse och förenkla i deras vardag utifrån befintlig regelverksmiljö. SFM tar bland annat fram vägledningar och annat medlemsstöd, med involvering och förankring hos medlemmarna och av deltagare i SFM:s olika forum.

Medlemsjuridik/tillståndspliktig verksamhet

 • Legal omvärldsbevakning och analys inklusive beredning av nationella och internationella yttranden
 • Compliancefrågor i ett brett perspektiv
 • Samordna arbetet med befintliga och nya vägledningar
 • Juridik på SFM:s hemsida
 • Medlemsjuridik/stadgar
 • Juridik med koppling till SFM:s gruppansvarsförsäkring
 • Fullmaktsfrågor
 • Samordna arbetet i SFM:s regelverksutskott

Bolagsjuridik

 • Bereda och skicka in handlingar till bolagsverk och andra myndigheter för föreningen och intressebolag
 • Medverka vid framtagande av avtal, bransch-överenskommelser m.m.
 • Sekreterare i styrelse, utskott och forum samt bereda material desamma.

Andra exempel är att representera SFM i olika branschprojekt, t ex Simpt (Svenska Institutet mot penningtvätt) och andra arbetsgrupper inom branschen för vägledningar mm samt att samordna projekt och initiativ med många olika intressenter.

Utbildning/bakgrund

Du har juristexamen och erfarenhet från försäkringsbranschen. Erfarenhet av deltagande, men även ledning av, projekt är meriterande, likt förståelse för compliancearbete.

Personliga egenskaper

Du är en person som tar dig an arbetsuppgifter med stor noggrannhet och ansvarstagande. För tjänsten krävs att du är drivande, prestigelös, samarbetsvillig och bra på att kommunicera. Som person är du handlingskraftig, tar initiativ och sätter igång aktiviteter som du slutför. Du kan kommunicera din uppfattning och bedömning väl och skriver klart och koncist.

Om SFM: (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar. Föreningen har funnits sedan 1976 och har idag närmare 2000 förmedlare och 125 bolag som medlemmar. I styrelsen för SFM finns både sak- och livförsäkringssidan representerade. Vid kansliet finns VD, ansvarig för press- och samhällsrelationer samt ansvarig för medlemmar och administration.

Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Ansökan skickas till tove.hassler@gmail.com

Kontakt: Ytterligare upplysningar erhålles av tillträdande VD Tove Hässler, 0722-202128.