Efter mer än 25 års tjänst har SFM idag valt att pensionera vår tidigare logotype och samtidigt förnya vår grafiska profil. Genom den nya logotypen vill vi spegla en branschorganisation i förändring i tiden för Sveriges försäkringsförmedlare och konsumenter.

Här finner du lite olika format av den nya logotypen >>