I det senaste numret av Risk och Försäkring intervjuas Erik Thedéen, GD för FI. I intervjun fick han frågan hur han ser på förmedlarbranschens ansträngningar att självreglera.

Erik Thedéen konstaterade att ”det är jätteviktigt att de tar sådana initiativ. SFM och InsureSec är ett viktigt komplement till vår reglering”.

SFM:s kommentar: Det är glädjande att Erik Thedéen uppmärksammar vårt självregleringsarbete och ser det som ett viktigt inslag utöver lagstiftningen.