Lyssna till Per Bolund:s svar på interpellation 2017-11-21 om En ny lag om försäkringsdistribution, IDD,  via länken här >>