>> Ladda ner och läs SFM:s remissyttrande över Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) här