Här kan du ladda ner remissen över bolag och förmedlare som har sökt medlemskap hos SFM. Dessa kommer att behandlas på vårt kommande styrelsemöte den 11 februari 2021. Till remissen >>>