SFM:s större medlemsbolag har nu anslutit sig till Fullmaktskollen

Som hälftenägare av Fullmaktskollen är Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) mycket glada över att flera av SFM:s större medlemsbolag nu anslutit sig till Fullmaktskollen. De bolag som anslutit sig är Säkra, Hjerta, Tydliga, Max Matthiessen och Söderberg & Partners.

SFM:s VD Karin Lindblad säger;

Under en längre tid har några av våra största medlemmar inom livförmedling varnat för effekterna av digitaliserade motorvägar kopplat till flytträtt och fullmakter. Bl. a har risker där exempelvis problemen ifrån PPM kan översättas till bl.a. flytträttsmarknaden tagits upp.

Med anledning av detta och den självreglering som pågår i branschen så har SFM tillsammans med Svensk Försäkring höjt kraven på de som ansluter sig till
Fullmaktskollen genom att anslutningskriterierna till Fullmaktskollen blir tydligare och en ökad kontroll av redan anslutna införs. Genom dessa åtgärder så ökar möjligheterna att se till att oseriösa aktörer inte får tillgång till det digitala verktyget.

SFM ser positivt på att så många som möjligt nu ansluter sig och påbörjar arbetet för att så snart det går sköta alla sina fullmakter via Fullmaktskollen. SFM skall nu
intensifiera sin information till sina medlemmar om alla fördelar med Fullmaktskollen och hur man ansluter sig.

Att flera stora medlemsföretag nu anslutit sig och påbörjar sitt arbete kring detta är en viktig signal till hela försäkringsbranschen.

För ytterligare information kontakta:

Karin Lindblad, vd, tel 076 140 95 36