MISLife 2.0 samt provisionsfil tillgänglig för alla aktörer från och med den 2 december 2019

S4I Standard for Insurance (S4I) ägs gemensamt av SFM Service AB och SFS (Svensk Försäkring Service AB). Bolaget bildades hösten 2016. S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. Inom S4I har en ny version utvecklats av den standard som används inom pensions- och livförsäkringsområdet – MisLife 2.0. Bolaget har även utvecklat en gemensam standard för informationsutbyte gällande provisionsinformation. Arbetet har drivits i projekt och de framtagna standarderna gällande MisLife 2.0 och provisionsinformation kommer att vara tillgänglig för hela försäkringsmarknaden genom publicering på S4I:s hemsida per den 2 december 2019, www.s4i.se.

Det är nu mycket glädjande att kunna konstatera att samarbetet kring de nya standarderna har fungerat mycket bra under dessa år. Med en stor uppslutning av både försäkrings- och förmedlarbolag gör det möjligt för S4I att även framgent främja effektiv hantering av informationsflöden, säger Karin Lindblad, vd för S4I och Mats Galvenius, ordförande i S4I.

 

För ytterligare information kontakta:

Karin Lindblad 076-140 9536