Swedbank Försäkring AB ansluter sig till S4I Standard for Insurance AB

S4I Standard for Insurance (S4I) ägs gemensamt av SFM Service AB och SFS – Svensk Försäkring Service AB. Bolaget bildades hösten 2016. S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. Inom S4I har en ny version utvecklats av den standard som används inom pensions- och livförsäkringsområdet – MisLife 2.0. Bolaget har även utvecklat en gemensam standard för informationsutbyte gällande provisionsinformation. Arbetet har drivits i projekt och de framtagna standarderna gällande MisLife 2.0 och provisionsinformation kommer vara tillgänglig för hela försäkringsmarknaden genom publicering på S4I:s hemsida per den 2 december 2019. Det är nu mycket glädjande att Swedbank Försäkring AB som sjuttonde bolag ansluter sig till S4I för att delta i arbetet och utöva inflytande över det fortsatta utvecklingsarbetet inom S4I, säger Karin Lindblad, vd för S4I.

För ytterligare information kontakta:

Karin Lindblad 076 140 95 36