Skatteverket har kommit med ett ställningstagande om möjligheten att få rätt till pensionsavdrag för en person som saknar pensionsrätt i sin anställning. Skatteverkets bedömning är att man ska anses helt sakna pensionsrätt i anställning om man under beskattningsåret endast har haft anställningar där det inte har tjänats in någon tjänstepension, vare sig under beskattningsåret eller tidigare. Läs hela Sak & Liv:s artikel här >>