Tre nya rekommendationer från Svensk Försäkring trädde i kraft den 1 januari 2018. De handlar om hur försäkringsbolagen skall agera kring kontraheringsplikten (en kunds rätt att teckna försäkring). De tre rekommendationerna gäller personförsäkring. Det handlar bland annat om att fastställa höga krav på de beslutsmotiveringar som försäkringsbolag skall lämna i samband med att en personförsäkring nekas helt eller delvis. Kontraheringsplikten är en regel i försäkringsavtalslagen som gör att försäkringsbolag inte kan neka, begränsa eller fördyra en försäkring utan särskilda skäl.

De tre rekommen­dationerna gäller följande områden:

– Information då personförsäkring nekas

– Kvalitetssäkring av den försäkringsmedicinska riskbedömningen m.m.

– Bemötande och tillgänglighet vid ansökan om personförsäkring