InsureSec:s styrelse har utsett Jenny Nilsson till ny VD för InsureSec. Jenny tillträder den 9 januari 2017. Elisabeth Frykmark kommer även fortsatt att stå till styrelsens och VD:s förfogande för introduktion samt andra uppdrag av vikt för verksamheten.

Jenny Nilsson kommer närmast från HSB där hon har ansvarat för strategi och uppbyggnad av compliancefunktionen. Hon har tidigare varit verksam inom Söderberg&Partners som Chief Compliance Officer.

Jag känner mig oerhört hedrad inför uppdraget och ser fram emot att få vara med och utveckla det fina arbete som InsureSec utför för att stärka förtroendet för förmedlarbranschen, säger Jenny Nilsson.

Vi är glada för rekryteringen av Jenny Nilsson. Den är ett led i vår strävan att utveckla och bredda InsureSec:s verksamhet och samtidigt stärka företagets roll när det gäller att öka förtroendet för förmedlarbranschen i sin helhet. Vi vill genom tydliga krav säkra att förmedling präglas av kunskap, kompetens och ansvar. Jenny Nilsson kommer att leda den utvecklingen på att ypperligt sätt, säger InsureSec:s ordförande Gunnar Hökmark.

Vi är tacksamma för Elisabeth Frykmark:s insatser, som har medfört att InsureSec idag har en stark roll och möts med respekt. Vi uppskattar också hennes fortsatta insatser för företaget, säger Gunnar Hökmark.