Försäkringsdistributionsdirektivet – IDD

Föreslagen tidsplan från Finansdepartementet (nedan). Kan dock förändras om EU väljer att skjuta upp den ytterligare.

Datum Aktivitet
2 juni 2017 Departementspromemoria En ny lag om försäkringsdistribution remitteras.
Tidig vår 2018 Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av IDD och vissa nationella lagförslag.
Våren 2018 Proposition överlämnas till riksdagen
Juli 2018 Lagstiftningen träder i kraft

För er som vill läsa mer följ länken till Finansdepartementets hemsida >>