Försäkringsdistributionsdirektivet – IDD

Föreslagen tidsplan från Finansdepartementet (nedan). Kan dock förändras om EU väljer att skjuta upp den ytterligare.

DatumAktivitet
2 juni 2017Departementspromemoria En ny lag om försäkringsdistribution remitteras.
Tidig vår 2018Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av IDD och vissa nationella lagförslag.
Våren 2018Proposition överlämnas till riksdagen
Juli 2018Lagstiftningen träder i kraft

För er som vill läsa mer följ länken till Finansdepartementets hemsida >>