Justitierådet Johnny Herre blir ordförande för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Läs mer >>