Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram vägledning inom övervakning och rapportering, behandling av personuppgifter och intern kontroll samt ytterligare vägledning inom kundkännedom. SFM är en av medlemmarna i Simpt, tillsammans med sex andra medlemsorganisationer inom finansbranschen i Sverige. Vägledningen syftar till att ge stöd för branschen att tillämpa de olika delarna av regelverket om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Inom ramen för arbetet i Simpt har ett arbete startats inom SFM för att fram en fördjupad vägledning för försäkringsförmedlare i de delar det finns behov.

De uppdaterade vägledningarna finns här >>