Det genomförs inga förändringar i vad försäkringsförmedlare ska rapportera, det är endast förändring om hur man loggar in. Förändring från och med 6 december 2019.

Inloggningen kommer att ske via bank-id. För att kunna rapportera i Rapporteringsportalen behöver man först ha registrerat sig som användare. Om inte firmatecknare ska rapportera, måste denna delegera rapporteringsbehörigheter till den som ska utföra rapporteringen. För att kunna göra detta måste firmatecknaren då först ha registrerat sig själv som användare i Rapporteringsportalen.

  1. Firmatecknare registrerar sig på rapportportalen via bank-id.
  2. Firmatecknare kan delegera rapporteringsbehörighet till annan person i systemet.
  3. Den person som är registrerad får sedan information om ordinarie rapportering när det är aktuellt.

Mer information och kontaktyta vid frågor >>