Nu finns det ytterligare två utbildningar på vår portal InsureEd. Den ena är en utbildning som Alecta erbjuder och är om ITP utifrån era önskemål, behov och förutsättningar. Tillsammans skapar ni en skräddarsydd heldag, halvdag eller några timmar hos er. Utbildningen ger även ett bra tillfälle att diskutera frågor inom ITP som är aktuella för just er. Läs mer här >>

Den andra är en lärarledd Kunskapsuppdatering Liv (InsureSec:s). Den riktar sig till samtliga licenshavare av Årslicens Livförmedling från InsureSec och som föredrar lärarledd utbildning och föreläsning framför e-Learning. Läs mer här >>