På uppdrag av SFM:s Forum för sakförsäkring har en arbetsgrupp under hösten arbetat fram en struktur för kommunikation av målmarknadsparametrar och uppföljning av målmarknad inom förmedlad sakförsäkringsmarknad.

Arbetsgruppen har bestått av ett tiotal representanter från både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare inom sakförsäkring och Forum för sakförsäkring ställde sig bakom strukturen som presenterades av arbetsgruppen 2019-12-04.

Den första versionen av SFM:s mall för rapportering är framtagen för rapportering inom segment företag och är ett alternativt rapporteringssätt till det informationsutbyte som kan ske för parter som är anslutna till, eller har en registrerad användare hos, InsureSec. Rapportering bör ske vartannat år och företrädelsevis under det första kvartalet. Arbetsgruppen har även kommit överens om att fortsätta arbetet under 2020. Kommunikation av målmarknad samt utskick av uppföljningsblankett sker i första hand från försäkringsbolagen via ordinarie kommunikationskanaler med försäkringsförmedlarbolag.

Uppföljning målmarknad Sakskadeförsäkring Försäkringsförmedling >>