Den skatt på företag som säljer försäkringar och finansiella tjänster som en särskild utredare i dagarna presenterat innebär långtgående konsekvenser för den finansiella branschen. Skattskyldig föreslås vara den som inte är skyldig att betala mervärdesskatt för omsättning av tjänster. Det är min förhoppning att regeringen nu lyssnar på den massiva kritik som redan framförts och inte driver frågan vidare. Utöver en uppenbar risk för minskade arbetstillfällen genom ökad outsourcing utomlands och försämrade pensioner så kommer även de mindre orterna i Sverige att dräneras på möjligheten till finansiell rådgivning. Skatten är till sin funktion kontraproduktiv och bör ej få se dagens ljus.

Karin