Konsumentverket har granskat åtta bolags barnförsäkringar. Anledningen är att myndigheten har sett exempel på att det finns en skillnad mellan vad föräldrar tror att barnförsäkringarna omfattar och vad som faktiskt gäller. – Tyvärr framgår inte alltid begränsningar tydligt i den information som ges före ett köp, trots att det är mycket viktigt att veta för den som ska välja en försäkring till sitt barn, säger Katrin Kappenlund, jurist på Konsumentverket.

SFM vill med anledning av granskningen lyfta fram att utmaningen inte behöver avgränsas till just barnförsäkringar eller till förköpsinformation. Det finns många olika försäkringsprodukter som är utmanande att förstå för en konsument. Det finns en omfattande debatt inom EU om vilken information konsumenter bör få och på vilket sätt för att kunna fatta välgrundade beslut. Det ska såklart finnas rättvisande förköpsinformation om produkterna, vilket bolag i Sverige generellt sett är bra på. Men pedagogik är svårt och i sammanhanget vill SFM lyfta fram rådgivare, exempelvis försäkringsförmedlare, som tillför ett inte oväsentligt värde genom att underlätta förståelsen, jämföra produkter och kunna svara på frågor från kunderna.

Läs mer om Konsumentverkets iakttagelser här>>>