Den 3 maj 2016 publicerade Finansinspektionen sin rapport ” Konsumentskyddet på finansmarknaden”. Tyvärr fortsätter myndigheten även i denna rapport med sina svepande och osakliga beskyllningar mot hela vår bransch. Man för på nytt fram kravet på totalt provisionsförbud som den enda lösningen på de problem som myndigheten formulerar. Även i denna rapport saknas faktaunderlag som styrker alla problemformuleringar. Enligt min mening måste man kunna begära mer av en statlig myndighet. Att i rapport efter rapport anklaga en hel bransch för oseriöst beteende utan underbyggda fakta ter sig mycket märkligt.

Myndigheten anser också att branschens initiativ till självreglering är otillräcklig. Certifieringsorgan och disciplinnämnder räcker inte till enligt Finansinspektionen. Det är beklagligt att FI som tillsynsmyndighet inte visar något som helst intresse till dialog med branschen utan fortsätter med sin oseriösa kritik. Tillsammans skulle vi kunna åstadkomma en fortsatt sund utveckling av branschen med konsumentnyttan i fokus.