”Bra att regeringen inte går längre än EU-lagstiftningen

Det är bra att regeringen inte går längre än den gemensamma EU-lagstiftningen i Mifid 2 och IDD. Det säger Karin Lindblad, vd för Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm till Nyhetsbrevet Risk & Försäkring.

– Det bidrar till ett mer överskådligt regelverk för försäkringsförmedling. Vi uppskattar att det kommande förslaget sätter fokus på transparens och kundnytta. Det är också utgångspunkten för den ökade självreglering Sfm aktivt arbetar med. Ett led i denna är också att få till stånd en fördjupad dialog med Finansinspektionen.

Hon säger att det är bra att regeringen inte underminerar konkurrensen genom att föreslå ett heltäckande provisionsförbud.

– Ett sådant förslag hade missgynnat kunderna till fördel för de stora bankkoncernernas dominerande ställning. Nu återstår att se hur detaljerna i lagstiftningen utformas. Vi hoppas även här på en fortsatt konstruktiv dialog med regeringskansliet, säger Karin Lindblad.”