InsureSec:s VD Elisabeth Frykmark har bett att få avsluta sitt uppdrag. Hon kommer att fortsätta som VD fram till mars månad eller tills det att en efterträdare har utsetts.

-Elisabeth Frykmark har fört InsureSec vidare till en stark och trovärdig institution på den svenska försäkrings- och förmedlingsmarknaden. Vi beklagar att hon nu av personliga skäl valt att lämna sitt uppdrag som vd. InsureSec är idag ett företag som omfattar i stort sett hela den svenska förmedlingsmarknaden med registrering och licensiering. Hon har gett InsureSec en stabilitet och bredd som styrelsen vill uttrycka både sin uppskattning och tacksamhet för, säger InsureSec:s ordförande Gunnar Hökmark.

-InsureSec är i dag ett stabilt och växande företag som utvecklar nya tjänster när det gäller att dokumentera och testa kunskaper och kompetenser på förmedlings- och försäkringsmarknaderna. Hon lämnar efter sig ett företag i en trygg utveckling, säger Hökmark.

-Vi kommer nu inleda ett rekryteringsarbete för att finna en efterträdare som kan fullfölja detta arbete: stärka stabilitet och självreglering och utnyttja den efterfrågan som finns på dokumentation och krav för den kunskap och kompetens marknaden och kunderna kräver, säger Hökmark.

För frågor till Gunnar Hökmark kontakta 08-545 215 40.

Elisabeth Frykmark, 073-391 67 04 eller elisabeth.frykmark@insuresec.se