Enligt Tord Gransbo, enhetschef på Finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet, har man nu beslutat på departementet att skjuta på lagrådsremissen avseende MiFID 2 till hösten 2016. En promemoria avseende IDD kommer att remitteras i slutet av 2016.