SFM har fått information från Finanspolisen som kan vara bra för våra medlemmar att känna till, dels för att skydda den egna verksamheten mot bedrägeri och i vissa fall att omsätta till rutiner vid sparförsäkring. En relativt vanlig och uppmärksammad bedrägeriform är så kallade VD-bedrägerier eller Business E-mail Compromise Fraud (BEC-fraud). Bedrägeriet riktar sig mot företag och består i att få företaget att göra en felaktig utbetalning till ett konto som kontrolleras av bedragarna. I bifogat dokument framgår bland annat modus för bedragarna.

Läs här>>