Från Regeringskansliet, Johanna Demander:

Inom EU pågår arbete med ett nytt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag. Sedan förslaget på det nya regelverket presenterades av EU-kommissionen den 20 december 2017 har förslagets diskuterats i rådet och i Europaparlamentet.

Parlamentet har sedan september 2018 varit färdiga med sin interna process. Följ länkarna för att komma till deras ändringar av förslaget på direktiv och förordning.

I måndags, den 7 januari, antog rådet en allmän inriktning och gav det rumänska ordförandeskapet ett förhandlingsmandat inför kommande trilogförhandlingar med parlamentet. Ni kan läsa mer om detta i ett pressmeddelande från rådet, där det också länkas till rådets position.

I och med att både parlamentet och rådet nu är färdiga med sina separata processer väntas trilogförhandlingen inledas i närtid. Vi vill därför bjuda in er för att redogöra för huvuddragen av de ändringar som skett, informera om den kommande processen samt ta del av era synpunkter då det fortfarande kan finnas viss möjlighet att påverka den slutliga utformningen av reglerna.

Ni är välkomna till oss tisdag den 29 januari kl. 10.00.

Mötet avslutas senast kl. 11.30.

Preliminär agenda för mötet:

  1. Inledning
  2. Övergripande presentation av rådets respektive parlamentets positioner
  3. Tour de table
  4. Slutord och information om den fortsatta processen

Vänligen anmäl deltagare med namn och organisation senast den 25 januari till mig (johanna.demander@regeringskansliet.se). Mötet hålls i Finansdepartementets lokaler på Jakobsgatan 24, där ni anmäler er till vakten utanför (OBS! Tag med legitimation).