Skandia var ett av de första försäkringsbolagen som inledde samarbete med externa förmedlare och ser stora fördelar med den relationen för framför allt kunderna. Kunderna vill själv välja var de har sin rådgivning och ska självklart fortsätta få göra det, tycker vi. Förmedlarna har bidragit till försäkringsbranschens utveckling när det gäller service – och produkterbjudanden och har också ökat tillgängligheten till rådgivning, så att det inte bara är storbankskontor man har att vända sig till med sina försäkringsfrågor. Vi tror att mångfald ger kundnytta på både kort och lång sikt.

//Bo Ågren
Chef Affär, Skandia