Aktuella/prioriterade aktiviteter

Parallella förmedlingsfullmakter
En arbetsgrupp är tillsatt och har under våren påbörjat arbetet.

Mejl och sms utan länkar
Möjlighet att välja borta aktiva länkar i mejl har implementerats. Finns det önskemål från aktörer gällande detta går det bra att kontakta Fullmaktskollens kansli som åtgärdar.

Engelskspråkiga fullmakter
Engelskspråkiga fullmakter har tagits fram och har sitt ursprung i SFM:s engelskspråkiga fullmakter.

Transportfukt/överlåtelse av bestånd
Pågående arbete just nu berör bland annat hantering av transportfullmakter/överlåtelse av bestånd. Planen är att lansera funktionaliteten för Fullmaktskollen i november 2020.

Förutsättningar för att kunna nyttja funktionaliteten är att:

–  Båda fullmaktshavarna har aktiva konton på fullmaktskollen.se

–  Möjlighet att enbart överlåta delar av ett bestånd.

–  En lista med gamla och nya förmedlarkoder för varje förekommande kod på de fullmakter
som ska överlåtas (t ex i Excel)

–  En lista med gamla och nya kontaktuppgifter för varje kontaktuppgift på de fullmakter som
ska överlåtas (t ex i Excel)

–  En skriftlig överlåtelsehandling undertecknad av behöriga företrädare för både avgivande
och mottagande fullmaktshavare.

Vi tar gärna emot synpunkter från de bolag som är anslutna aktörer till Fullmaktskollen gällande funktionaliteter som kan förbättras och önskemål avseende utveckling av tjänster.