Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension presenterade deras pågående arbete vid Veckans affärers nätverk för pensionsspecialister den 12 november 2019. Här >> kan ni ta del betänkandet som utredningen lämnade 4 november 2019.