Till stöd SFM lagt upp en sammanställning över frågor och svar med information till medlemmar i Medlemsportalen, bl.a. om övergångsreglerna mellan lag (2005:405) om försäkringsförmedling och lag (2018:1219) om försäkringsdistribution, gränsöverskridande och om årlig kostnadsredovisning för inom livförsäkring.

För mer information, läs här på inloggade sidor >>>